-A A +A

Aktualności

Konferencja podsumowująca "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-Etap II"

    3 grudnia w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyła się konferencja organizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, której celem było  podsumowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II”- inwestycji ekologicznej realizowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu

Gmina Jedlicze – 6 października 2015r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu podpisana została umowa na realizację zadania : „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu”. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu : „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rusza budowa wodociągu w Lipinach.

Gmina Pilzno - 24 sierpnia 2015r.  w Urzędzie Gminy w Pilźnie podpisana została umowa na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w Lipinach”. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisano umowę na roboty w Nagoszynie

Gmina Żyraków - w dniu13.07.2015r. w Urzędzie Gminy w Żyrakowie została podpisana umowa dla zadania: „Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnałowego ze studni do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaśle

 W dniu 29.05.2015 r. w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle” 

Infor. o podpis. rozszerz. II Etap

Rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu


W dniu 16.04.2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisany został Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” rozszerzający zakres rzeczowy Projektu.

Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w Latoszynie

Gmina Dębica –  dniu 29.011.2015 r. w Urzędzie Gminy Dębica została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap I - sieć wodociągowa 

Strony

Subscribe to Aktualności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko