-A A +A

Kontakt

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki,
ul. Konopnickiej 82
38-200 Jasło

www.wisloka.pl
tel. 13  443 70 20,  tel/fax 13  443 70 23
siedziba: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Jednostka Realizująca Projekt Funduszu spójności  e-mail: jrp@wisloka.pl

 

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu 
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt             

Mariusz Chmieltel. 13  443 70 22
Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Maria Lignar tel. 13  443 70 25
Zespół ds. Technicznych:                                     Leszek Wietecha
Jacek Nowosielski
 tel. 13  443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych:                       

Danuta Janik

Beata Kasznia

Anna Nowosielska

tel. 13  443 70 26
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych:    

Magdalena Kacała   
Jan Zegarowski

Wiesław Durda
Krzysztof Mastej

  tel. 13  443 70 27

  

 


Wyświetl większą mapę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko